Szkolenia
Rozliczenia podatkowe w transporcie i spedycji w 2020 roku PDF Drukuj Email
wtorek, 11 lutego 2020 00:00

Termin i miejsce szkolenia: Warszawa (Centrum), 5 marca 2020 r. godz. 10.00-15.00

Program:

I. PODATEK VAT

1. Zmiany VAT w transporcie i spedycji w 2020 roku wynikające ze zmian w przepisach unijnych oraz z ustawy o VAT ● dokumentowanie WDT i WNT taboru transportowego w VAT dla stawki 0%.
2. Planowane zmiany VAT od 1 kwietnia 2020 roku w zakresie prawa do stawki 0% m.in. dla WDT ● VAT od przewozów na terenie kraju pomiędzy magazynami konsygnacyjnymi.
3. Podzielona płatność (MPP) w transporcie  i spedycji po zmianach ● fakturowanie ● zaliczki ● przelewy zbiorcze ● przeznaczanie środków z rachunku VAT ● zakres stosowania odwrotnego obciążenia i odpowiedzialności solidarnej przy MPP.
4. Weryfikacja kontrahentów w białej liście podatników  ● technika korzystania z listy ● opłacanie faktur.
5. Rozliczanie zakupów paliw, części samochodowych, akumulatorów, akcesoriów samochodowych przy MPP i białej liście ● umowy o stałe dostawy a MPP.
6. Nowa struktura JPK VAT_7M ● zakres zmian ● terminy stosowania ● zniesienie składania deklaracji VAT-7 ● kary za błędy.
7. Wpływ klasyfikacji CN na rozliczanie VAT w transporcie i spedycji ● Wiążąca Informacja Stawkowa.
8. Faktury za paragony, kasy online.
9. Zmiany w NIP-UE-NL ● fakturowanie firm holenderskich od 2020 roku.
10. Zmienione warunki odzyskiwania VAT z Irlandii.
11. Fakturowanie za usługi transportowe firm z GB po brexicie ● odzyskiwanie VAT od zakupów z GB.
12. Rozliczanie VAT od paliwa nabywanego na karty paliwowe po wyroku TSUE – analizy umów.
13. Podstawa opodatkowania VAT od importu usług w przypadku zapłaty podatku WHT przez płatnika. 
14. Problemy VAT zgłoszone przez uczestników szkolenia.

II. PODATKI DOCHODOWE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Zakres zmian w podatkach dochodowych na 2020 rok m.in. ● ulga na złe długi ● posługiwanie się mikrorachunkiem podatkowym w płatnościach PIT i CIT.
2. Pobór i odprowadzanie zaliczek pracowników na PIT w 2020 roku.
3. Weryfikacja przedsiębiorców dla prawidłowego opłacania faktur.
4. Rozliczanie ponoszonych wydatków w kosztach firmy z faktur zakupowych ● skutki w PIT i CIT nieprawidłowego opłacenia faktury w MPP.
5. Zakupy środków trwałych za granicą za gotówkę a rozliczenie kosztów podatkowych w kraju.
6. Płatności z zagranicznych rachunków bankowych a zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych.
7. Stawki CIT w 2020 roku.
8. Rozliczanie strat z lat poprzednich.
9. Stosowanie WHT w transporcie i spedycji w 20202 roku.
10. Identyfikacja schematów podatkowych w transporcie i spedycji ● rejestracja i nadawanie numerów schematom.
11. Polityka cenowa w transporcie i spedycji w ceny transferowe ● zasady ogólne.
12. Zmiany w klasyfikacji PKWiU dla rozliczeń podatku dochodowego od 2021 roku.
13. Inne problemy zgłoszone w trakcie szkolenie.

III. ZMIANY INNYCH PRZEPISÓW POWIĄZANYCH Z ROZLICZENIAMI PODATKOWYMI

 


Prowadzenie szkolenia i opracowanie materiałów - Anna Piotrkiewicz, absolwentka SGH i Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, wykładowca  prawa podatkowego na Podyplomowym Studium Transportu, Spedycji i Logistyki w SGH, b. pracownik Ministerstwa Infrastruktury, b. doradca w ZMPD, prowadząca szkolenie podatkowe dla firm transportowych i spedycyjnych od 26 lat

Koszt uczestnictwa:

430 zł - za udział jednej osoby (w tym 80,41 VAT)
370 zł - za udział kolejnej osoby z tej samej firmy (w tym 69,19 VAT)

Cena obejmuje:
- zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, obiad, napoje.

Zgłoszenia przyjmujemy do 3 marca 2020 r. - ilość miejsc ograniczona!
Do zgłoszonych uczestników prześlemy wszystkie niezbędne informacje.

Uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe.

Wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.


Zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO dane osobowe osób zgłoszonych na szkolenie będą przetwarzane jedynie dla potrzeb tego szkolenia (zawiadomienie, lista obecności, zaświadczenie) i ewentualnie do przesyłania kolejnych ofert szkoleniowych.